Đất, Phân Bón & Mùn giá rẻ
  • Xếp theo:
Bộ chăm sóc hoa lan

Bộ chăm sóc hoa lan

Mã SP: 48879

168,500đ
Kclo3 phân bón 1kg và 0.5kg S

Kclo3 phân bón 1kg và 0.5kg S

Mã SP: 48878

119,000đ
Siêu ra rễ IBA - germany

Siêu ra rễ IBA - germany

Mã SP: 45392

900,000đ
Dịch Trùn Quế 1 Lít

Dịch Trùn Quế 1 Lít

Mã SP: 44473

120,000đ
Monceren 250SC

Monceren 250SC

Mã SP: 44468

120,000đ
Siêu ra rễ clonex - USA - 250ml

Siêu ra rễ clonex - USA - 250ml

Mã SP: 44467

1,200,000đ
Vi sinh ủ phân compost EM FERT 1

Vi sinh ủ phân compost EM FERT 1

Mã SP: 43520

135,000đ
Phân bón cao cấp GAP

Phân bón cao cấp GAP

Mã SP: 43517

107,000đ
Thuốc trừ sâu Sumipleo 100ml

Thuốc trừ sâu Sumipleo 100ml

Mã SP: 41460

149,000đ
Dịch trùn quế SFARM 1L

Dịch trùn quế SFARM 1L

Mã SP: 40245

146,000đ
Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá

Mã SP: 40243

130,000đ
Chậu cây thông minh

Chậu cây thông minh

Mã SP: 40238

365,000đ
Bút đo dinh dưỡng thủy canh

Bút đo dinh dưỡng thủy canh

Mã SP: 38880

110,000đ
Thuốc ra rễ Superthrive - 60 ml

Thuốc ra rễ Superthrive - 60 ml

Mã SP: 38878

240,000đ
Bộ 4 gói phân hữu cơ 1kg

Bộ 4 gói phân hữu cơ 1kg

Mã SP: 38877

112,000đ
Thuốc ra rễ Superthrive - 120 ml

Thuốc ra rễ Superthrive - 120 ml

Mã SP: 38876

399,000đ
Thuốc ra rễ Take Root

Thuốc ra rễ Take Root

Mã SP: 38874

270,000đ

Back to top