• Xếp theo:
PSEUDOMONAS TKS: XÔ 2KG

PSEUDOMONAS TKS: XÔ 2KG

Mã SP: 81726

229,000đ
Giâm Chiết Cành CLONEX

Giâm Chiết Cành CLONEX

Mã SP: 80018

580,000đ
Giã hạc pháp giò 12 ngọn 20 25cm

Giã hạc pháp giò 12 ngọn 20 25cm

Mã SP: 79390

290,000đ
Phân tan chậm Hi control

Phân tan chậm Hi control

Mã SP: 79388

130,000đ
HUMIC ACID POWDER 95%

HUMIC ACID POWDER 95%

Mã SP: 75682

125,000đ
thuốc tím Kmno4 500g

thuốc tím Kmno4 500g

Mã SP: 74545

120,000đ
1 kg Phân bón Humik Acid Powder 95%

1 kg Phân bón Humik Acid Powder 95%

Mã SP: 74542

125,000đ
AT Nano Đồng

AT Nano Đồng

Mã SP: 73994

110,000đ
Mg_magie bột

Mg_magie bột

Mã SP: 73501

110,000đ

Back to top